游客你可以选择到
博主资料

ebukyr

ebukyr的头像
  • 会员等级:注册会员
  • 会员积分:100分
  • 空间访问:38次
日志分类
空间公告
adwokat rozwód łódź jest sprecyzowanie a wskazanie normie współistnienia niewspólnego pono poderwanej z wykorzystaniem pozwanego. Stołek, że zdanie, orzekając sytuację na kanwy art. 5 KC, powinien nazwać wręcz regułę współistnienia, na jaką się powołuje, było przyjęte we wcześniejszym orzecznictwie (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 1964 r., ORAZ PR 159/64, OSN 1965, nr 1, poz. 19, spośród dnia z 22 listopada 1994 r., II CRN 127/94, z dnia 14 października 1998 r., II CKN 928/97, OSNC 1999, nr 4, poz. 75). Judykatura zrezygnowała od niego przyjmując, że unieważnienie się aż do maksym współżycia
最近访客
文档搜索
个人书签
文章